Vi är alla olika människor med olika och unika behov.
En del människor har ett större behov av struktur i sin vardag,
att dagarna är förutsägbara.

Det gäller inte minst barn och ungdomar som kan behöva hjälp med
att hålla ordning i sin vardag, sina aktiviteter och att låta de
vuxna i sin närhet veta hur de mår.

DayBuddy är appen som hjälper till att ha struktur i vardagen,
och är byggd för att kunna låta andra hjälpa till med det.
Ideal för exempelvis skolelever som har andra vuxna i skolan som
hjälper till med detta, samtidigt som föräldrar kan hålla koll på
exempelvis schema och aktiviteter.

Via det enkla gränssnittet kan både användare och följare göra inlägg.

Låt DayBuddy hjälpa dig till en strukturerad vardag.