Ideén till DayBuddy föddes ur ett behov.

Behovet fanns hos min son som, med en AST-diagnos (autismspektrumtillstånd),
i skolan kämpade med att finna struktur i sin vardag med skola, läxor,
aktiviteter och allt annat som hör livet till.

Precis som för så många andra med liknande förutsättning så är struktur och
förutsägbarhet väldigt viktigt.

Appen DayBuddy ger denna struktur, digitalt och skalbart, så att alla de vuxna
som finns i elevens närhet kan ta del av, samt hjälpa till att mata in
informationen som behövs för att eleven skall uppleva att de har kontroll på sin vardag.

Alexander D´Afflitto
DayBuddy AB