Appen består av ett antal olika funktioner, för schema, aktiviteter och
påminnelser. Användaren av appen kan ha följare, en eller flera, dessa
följare kan se samt lägga till exempelvis aktiviteter eller påminnelser.

Det kan vara svårt att låta personalen i skolan, eller föräldrar, veta hur
man mår för tillfället, eller om man behöver hjälp med något. Det finns i
appen en funktion för att göra en kort status om hur ens mående är, eller
någon annan kort notering om man behöver stöd vilket då samtliga följare
ser och kan agera på.

Appen finns att ladda ner i AppStore samt Google Play. Appen kostar 40 kr
att ladda ner för privatpersoner. Juridiska personer som skolor eller andra
offentliga enheter köper en licens för ett visst antal användare och kan då
använda appen i samarbetet med sina elever.

Kontakta DayBuddy för offert på användarlicenser här.